Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


dystrypsia : n. Barsak hazımsızlığı, distripsi.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


granulocyte : n. Nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi, granülosit.


phthisis : n. Verem, ftizi.


grume : n. Pıhtı.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


meningococcemia : n. Kanda menengokokların bulunması, menengokoksemi.


otoncus : n. Kulak tümörü.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


pancreathelcosis : n. Pankreasın ülserli hali.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.