Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


blepharon : n. Göz kapağı.


cavitas : n. Boşluk kavite.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


development : n. Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


phylactic : a. Filaksiye ait.


grip : n. Grip hastalıı.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


histidinemia : n. Kanda aşırı miktarda histidin bulunuşu.


ileus : n. Barsak tıkanması.


in situ : adv. Asıl yerinde, tabii vaziyetinde.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


phacocele : n. Göz merceği fıtığı.


polyopsia : n. Bir cismin çift veya daha fazla sayıda algılanması.


quotidian : a. Hergün.


repolarization : n. Kutuplaştırma.