Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


falcial : a. Orağa ait.


gastratrophia : n. Mide atrofisi, gastratrofi.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


kyphoscoliosis : n. Kamburluk.


liposin : n. biochem. Kanda bulunan yağ eritici bir enzim, lipozin.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


phatne : n. Diş çukuru.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.