Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bond : i. Kimyasal bağ, zincir, komşu iki atom arasında onların birbirinden ayrılmasını önleyen çekici kuvvet.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


interaction : n. Birbirine tesir etme, iki ayrı şeyin birbirini etkilemesi.


infraversion : n. Gözün aşağıya çevrili olması.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


radiocontrast : a. X ışınlarını geçirmeyen.


rancid : a. Bozulma sebebiyle ekşi koku veya tat gösteren, ekşimiş.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.


staphylectomy : n. See: Uvulectomy.