Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


masticate : v. Çiğnemek.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.


oleometer : n. Yağın saflığını muayene aleti.


oo- : pref. 1. Dişi cinsiyet ühcresi (ovum) anlamına önek; 2. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.


phagotherapy : n. Fazla (çok) yedimke suretiyle yapılan tedavi, fagoterapi.


postgeniculatum : n. İç corpora gemina.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).