Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophimosis : n. Göz kapakları aralığının kapak köşelerinin birbirine yapışması sebebiyle daralması.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


double : a. 1. Çift, iki kat, iki misli; 2. İkiye katlanmış.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


genetous : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


melanophore : n. Melaninli pigment hücresi, melanofor.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


ophthalmolith : n. Gözyaşı taşı.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


peritoneum : n. Karınzarı, periton.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


print : n. 1.İz, basmakla meydana gelen iz (ayak izi veya parmak izi gibi); 2. Baskı, basım, matbua; 3. Negatif'inden meydana getirilen fotoğraf.