Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


floccillation : n. Çok şiddetli nöbet.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


uteroplasty : n. Rahmin plastik tamiri.


ideal : n. Mükemmel şey, ideal


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


tuberculoid leprosy : Deri üzerinde basilden fakir, tüberküloz lezyonlarına benzer kenarları sınırlı nodüllerle belirgin sinir sisteminde harabiyete uzanan lepra şekli.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


oxyuride : n. Oxyuris cinsi herhangi birparazit, kıl kurdu.