Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

tabefaction nedir?

tabefaction : n. 1. Zayıflatma; 2. Zayıflama, erime; 3. Zayıflık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


conutertransference : n. Psikoterapi esnasında analiz yapan kişinin bilinçaltındaki duygularını, bilinçsiz olarak hastaya aktarması.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


dynamic : a. 1. Vücut azasının vazife ve hareketine ait; 2. (pl.) Hareket ve kuvvet bilimi.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


edematous : a. 1. Ödem'le ilgili; 2. Ödem gösteren, ödemli.


encarditis : n. See: Endocarditis.


ferrometer : n. Kandaki demir miktarını ölçmeye yarayan alet, fermometre.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


lienopancreatic : a. Dalakla pankreasa ait.


melotia : n. Kulak kepçesinin doğuştan normal yerinde bulunmaması.


methylpentynol : n. Kısa etkili bir sedatif.


microdont : a. Çok küçük dişli.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.