Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabatiere anatomiue nedir?

tabatiere anatomiue : n. El başparmağı ekstansiyon halinde iken bileğin dış kenarında meydana gelen çukur, enfiye çukuru.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


cravat : n. Üçgen bandaj.


depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


exuberance : n. Taşkınlık, coşku hali, fiziksel ve psişik aktivitenin artışı ile belirgin durum.


fludrocortisone : n. Vücutta sodyum tutulmasına sebep olan tabletler.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


laliatry : n. Konuşma bozukluklarının incelenmesi ve tedavisi.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


penicillamine : n. Ağır metallerle olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan bir madde.


phallitis : n. Penis iltihabı.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


posthemiplegic : a. Hemipleji sonu, hemipleji sonrası.


presternum : n. See:Manubrium.


procephalic : a. Başın ön kısmına ait.


protistology : n. Tek hücreden oluşan mikro-organizmaları inceleyn bilim dalı, mikrobiyoloji, protistoloji.