Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

tabatiere anatomiue nedir?

tabatiere anatomiue : n. El başparmağı ekstansiyon halinde iken bileğin dış kenarında meydana gelen çukur, enfiye çukuru.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


chin : n. Çene.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


ewing's tumor : n. 20 yaştan önce meydana gelen ve uzun kemiklerin gövde kısımlarını tutan bir çeşit sarkom.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


hemorrhoidectomy : n. Hemoroidlerin ameliyatla çıkarılması.


karyon : n. Hücre nüvesi.


malfunction : n. Herhangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması hali, görev bozukluğu.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


outbreeding : n. Birbiriyle ilgisi olmayan iki canlının birleştirilmesi.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


plasmogen : n. see. bioplasm.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.