Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabardillo nedir?

tabardillo : n. Meksika'da görülen tifoya benzer mikrobik bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


cardiovalvular : a. Kalb kapakcıklarıyla ilgili.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


direct : a. Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


exodeviation : n. Dışa dönme, içinin dışa dönmesi.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


parasalpingitis : n. Fallop tübü (tuba uterina) çevresindeki dokuların iltihabı, parasalpenjit.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.