Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabacosis nedir?

tabacosis : n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphrasia : n. Konuşma zorluğu, konuşamamazlık.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


esuritus : n. Midede ülser peydah olma.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


lactocele : n. See: galactocele.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


intarcutaneous : a. Deri içi.


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.


pararenal : a. Böbrek yakınında, böbreğe komşu,böbreğe bitişik.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


prezymogen : n.biochem. Hücre içinde zyomgen'e çevrilen madde.