Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tabacosis nedir?

tabacosis : n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


subintimal : a. İntima altında.


teres : n. Yuvarlak kas.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


placentoid : n. Plasenta şeklinde.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


pyeloplasty : n. Piyelona uygulanan plastik ameliyat.