Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabacosis nedir?

tabacosis : n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


epiploic : a. Epiplona ait.


ferrotherapy : n. Demir ve demir bileşimleri ile yapılan tedavi, ferroterapi.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


ligneous : a. Odun yapısında odun gibi, odunumsu (Bazı lezyonların niteliği hakkında).


lithontriptic : a. & n. Taşı dağıtıcı veya eritici (ilaç).


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


perisynovitis : n. Sinovya kesesini saran dokuların iltihabı.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


responaut : n. Devamlı olarak solunum felci olduğu için, mekanik olarak solunum yaptırılması gereken hasta.


splanchna : n. 1. İç ogranlar, özellikle karınorganları; 2. Barsaklar.


splanchnoskeleton : n. Karın organları ile ilgili kemik oluşumu.