Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabacosis nedir?

tabacosis : n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


cutization : n. dış ortama maruz kalan mukoza'nın deri haline dönüşmesi (Mukoza ile derinin birleştiği sınırlarda görülür).


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


dysorexia : n. İştahsızlık.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


gummy : a. 1. Dişetine benzer; 2. Zamk gibi zamksı; 3. Frengi çıbanı biçiminde.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hyperosmia : n. Koku alma duyusunun ileri derecede keskin oluşu, kokuya karşı aşırı duyarlık hali.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


impure : a. Kirli, pis.


insanity : n. Delilik, cinnet.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


maternal : a. Anneye ait.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.