Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

tabacosis nedir?

tabacosis : n. Tütün zehirlenmesi (genellikle tüün tozunun ciğerlere kaçmasından ileri gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


cicatrectomy : n. Nedbe'nin ameliyatla çıkarılması.


dermatotherapy : n. Cilt hastalıkları tedavisi, dermatoterapi.


diclidostosis : n. Venlerdeki kapakcıkların, kemik dokusunu andıracak şekilde sertleşmesi.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


E.C.G. : n. Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


phrenosin : n. Beyinden çıkarılna bir madde.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


leptomeningopathy : n. Beyin zarları hastalığı.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mycosis : n. Vücutta mantarcıklar hasıl olma hastalığı, mikozis.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.