Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

tabacism nedir?

tabacism : n. See: Tabacosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


ectozoa : n. Dış parazit.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


mandrin : n. Sonda veya sonda şeklindeki araç içinden geçen metalden yapılı ince buji, mandren.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.


periarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, periarterit.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.


plasmo : pref. Plazma.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.


renal : a. Böbrekle ilgili, reanlis.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.