Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

tabacism nedir?

tabacism : n. See: Tabacosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


enterostasis : n. Barsak stazı.


hitch : n. Düğüm, bağ.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


mesonephric : a. Mezonefrona ait.


myxorrhea : n. Sümük akması.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


pelopathy : n. See: pelotherapy


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.


reimplantation : n. Bir organ veya kısmın tekrar yerine yerleştirilemsi.