Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

tabacism nedir?

tabacism : n. See: Tabacosis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


dispensary : n. Dispanser.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


jaw : n. Çene.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


nucleomitaphobia : n. Atom korkusu, nükleomitofobi.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.


scleroprotein : n. Kollajen, elastin ve keratinler gibi proteinleri içine alan protein grubu.


serosamucin : n. İltihabi serum ifrazında bulunan bir protein.


superacid : n. Kuvvetil asit, yoğun asit.