Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

t.r.i.c. agent nedir?

t.r.i.c. agent : n. "Trachoma inclusion conjunctive" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


cochleitis : n. Koklea iltihabı.


edacity : n. Oburluk.


edulcorate : v. biochem. Tmizlemek, asit veya tuz vs. maddeleri yıkayarak çıkarmak.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


lymphocytopoiesis : n. Lenfosit oluşumu.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.