Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

t.r.i.c. agent nedir?

t.r.i.c. agent : n. "Trachoma inclusion conjunctive" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


expectation : n. Bekleme, ümit.


glycoregulation : n. Şeker metabolizması kontrolü.


hepatolith : n. Karaciğer taşı.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


otorhinolaryngology : n. Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.