Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

t.r.i.c. agent nedir?

t.r.i.c. agent : n. "Trachoma inclusion conjunctive" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


descendens : a. İnen.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


endometroid : a. Endometre benzer.


endophytic : a. 1. İçeriye doğru gelişen, organın içine doğru gelişme gösteren (Bu nitelikteki lezyon tümör v.s. hakkında); 2. İÇ parazit (endofit) ile ilgili.


enophthalmos : n. Göz küresinin orbita içine doğru anormal derecde çekik durumda olması, enoftalmi.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


glycemia : n. Kanda şeker miktarı, glisemi.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


mesocystoma : n. Bağ dokusu tümörü, mezosistom.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


paratonsillar : a. Bademciklerin yakınında, bademiklere komşu, bademciklere bitişik.


pyelometry : n. Piyelonu ölçme.