Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

t.r.i.c. agent nedir?

t.r.i.c. agent : n. "Trachoma inclusion conjunctive" kelimeleri için kullanılan kısaltma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


esogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, ezogastrit.


gliosome : n. Nevrogli hücrelerinde görülen tanecik.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


neuroclonic : a. Sinir kasılması ile belirli.


obliviscence : n. Unutkanlık.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


parulis : n. Dişeti apsesi.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


rectectomy : n. See: Proctectomy.


scraping : n. Kazıma, herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazıyıp çıkarma.


semioval : a. Yarıoval, yarısöbü.


spatula : n. Ecza karıştırmağa mahsus sapı yuvarlak ve ucu yassı eczacı aleti, spatül.


staphylopharyngeus : n. Yutak damak kası, farengopalatin kas.


stereocinefluorography : n. Stereoskopik radyoskopideki görüntülerin resminin çekilmesi.