Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

t(a)eniafuge nedir?

t(a)eniafuge : n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ilaçlar, tenifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


dietetics : n. Diyet ihtisası.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


gliosis : n. Nevrogli dokusunun aşırı gelişimi; gliyoz.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


paradoxical : a. See: Paradoxic.


perilobitis : n. Lob çevresindeki dokunun iltihabı, özellikle akciğer lobül'ü veya lobüllerini saran bağ dokusunun iltihabı.


polyonychia : n. See: Polyungia.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


precipitant : n.biochem. Kimyasal veya mekanik (tortu) yapan bir madde.


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.


puericulture : n. Çocuk bakımı sanatı.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.


recess : n. Çukur, çukurcuk, recessus.