Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

t(a)eniafuge nedir?

t(a)eniafuge : n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ilaçlar, tenifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


chilblain : n. Mayasıl.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


fungicide : n. Fongüsleri yokeden faktör, fungisid.


gonadotrophin : n. Godaların çalışmasını uyaran madde (özellikle ön hipofizden salgılanan hormon)


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


macrognathia : n. Altçenenin anormal büyüklüğü, makrognati.


osteal : a. Kemikli.


pestis : n. Veba. See: Plague.


protuberance : n. Yumrusu çıkıntı, tümsek, protuberantia.


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.