Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

t(a)eniafuge nedir?

t(a)eniafuge : n. Tenyaları düşürmeğe yarayan ilaçlar, tenifüj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcareous : a. Kireçli, kalsiyumlu.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


exodontist : n. Diş çekimi üzerinde uzmanlaşmış kimse, eksodonti uzmanı.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


gristly : a. Kıkırdaktan oluşan, kırkırdak yapısında.


hemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinin yokluğu, yalnız erkeklerde görülen kanama istidadı, hemoflii.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


morgue : n. Morg.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


phloretin : n. biochem. Florizinden türeyen beyaz, billuri bileşim (C15H14O5).