Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brush : n. Fırça, elleri veya diğer bir oluşumu (diş v.s.) temizleme amacıyla kullanılan sert kıldan yapılmış araç.


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


endogenic : a. see: endogenous


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


mastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı iltihabı, mastoid sinüslerinin iltihabı, mastoidit.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


micron : n. Bir milimetrenin binde biri, mikron.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


postpubertal : a. See: Postpubescent.


promazine : n. Chloropromazin'e benzeyen, ancak karaciğer üzerindeki toksik etkisi daha az olan bir trankilizan.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


rugal : n. Kıvrımlar gösteren, kırışık.