Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipara : n. İki doğum yapmış kadın.


cremor : n. Bir sıvının yüzeyinde oluşan koyu kıvamdaki tabaka, kaymak, krema.


decussate : a. Çapraz, decussatio


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


idiomiasma : n. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis koku.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


medium : n. & a. (pl. Media). 1. Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat; 3. Ortada bulunan, orta.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


myotic : a. Miyozise ait.


onomatology : n. İsim ve terimler ilmi, onomatoloji.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


opticist : n. Optik uzmanı.


oxyntic : a. Asit madde salgılayan.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.