Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


cnemitis : n. Tibia iltihabı.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


gonecysititis : n. Seminal vezikül iltihabı, gonesistit.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


lipomeria : n. Kol veya bacağın konjenital yokluğu, lipomeri.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


photodynia : n. See: Photalgia.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.