Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


enterohelcosis : n. Barsakların ülserli hali.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


hypnotist : n. Telkinle uyutan kişi, hipnotizma uzmanı.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.


parovarium : n. See: Epoophoron.


phosphide : n. biochem. Fosforun bir metal ile bileşimi.


pithing : n. Deney hayvanlarının beyin veya murdar iliğini delem veya kesme ameliyesi.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.