Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpse : n. Ceset


crural : a. Bacağa ait, cruralis.


cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dorsad : a. Sırta yönelik, sırta yakın.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


pyruvic : a. biochem. Renksiz sıvı bir keton asidine ait.


sphero : pref. 1. Yuvarlak, küresel; 2. Küre.


syphilidophthamia : n. Sifiliz'e bağlı göz iltihabı.


tenonitis : n. 1. Kiriş iltihabı, tenozit, 2. tenon kapsülünün iltihabı.


tetanize : v. Mütemadi kasılma haline koymak.


thiourea : n.biochem.Oksijen yerine kükürt gelmiş üre [CS(NH2)2].


thrombopenia : n. Trombositlerin azalması, trombopeni.


torpidity : n. See: Torpor.