Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

supravanginal nedir?

supravanginal : a. Vagina (hazne) üstü, vagina üstünde bulunan, supravaginalis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavity : n. Kavite, sinus, cavitas, boşluk.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


levator : n. (pl. Levatores). 1. Kaldırıcı, levator (kas); 2. Kafa kemiğinin çökmüş kısmını kaldırma aleit.


medullispinal : a. Omuriliğe ait.


neurorelapse : n. Frengi tedavisinden sonra beliren had sinir semptomları.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


orchioncus : n. Testis tümörü.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


reinforcement : n. Takviye, refleks aranması esnasında hastanın refleksi kuvvetlendirmeğe yarayacak birşey yapması.


salpingogram : n. Uterus içine, tubalara yayılacak şekilde bir kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.


scleronychia : n. Tırnakların kalınlaşıp sertleşmesi.


sodomist : n. Sodomi'ye düşkün kişi.


spelnocele : n. 1. Dalak tümörü; 2. Dalak fıtığı.


subacromial : a. Akromyonaltı, akromyon altında bulunan.


synchelia : n. Dudakların konjenital yapışıklığı.