Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

supersoft nedir?

supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


colpatresia : n. Vagina'nın kapalı oluşu.


epithelization : n. 1. Epitel dokusunun rejenerasyonu; 2. Epitel dokusunun bir yeri örtmesi.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


homoplasty : n. Bir defektin aynı cinsten fakat başk bir vücuttan alınan parça ile tamiri, homoplasti.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


liponephrosis : n. Lipoid nefroz.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


microgastria : n. Midenin konjenital küçüklüğü, mikrogastri.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


ophthalmitis : n. Gözküresi iltihabı, oftalmit.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


pelletierine : n. biochem. Barsak şeritlerine karşı kullanılan ve nar kabuğundan çıkarılan bir alkaloid.


perivisceral : a. İç organ çevresinde, iç organı çevreleyen.