Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

supersoft nedir?

supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


ixomyelitis : n. Omuriliğin lumbar parçasının iltihabı.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


neuromatous : a. Nevroma ait.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


sarapus : n. Düztabanlık gösteren kimse, düztaban.


scarlatina : n. Kızıl.


spectrophotometry : n. Spektrofotometrei kullanma (bilgisi).