Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

supersoft nedir?

supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursotomy : n. Bursu kesme ameliyesi, bursun kesilmesi.


cocainization : n. Kokain ile lokal anestezi meydana getirme.


conductive : a. İletken.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


disease : n. Hastalık; illet, maraz.


dopa : n. Dokularda tirozin (tyrosine)'in parçalanmasıyla oluşan, adrenalin ve noradrenalin öncüsü kimyasal madde.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


perforans : a. see: perforating.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


polyspermia, polyspermism : n. Çok tohumluluk, sperm bolluğu, polispermi.


postcerebellar : a. Beyincik (cerebellum) arkasında.


practitioner : n. Kendi mesleğinde çalışan hekim, pratisyen doktor.


solanoma : n. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patates'e benzeyen kanser.


stibium : n. biochem. Sb. sembolü ile bilinen madeni element, antimon (See: Antimony).


syntaxis : n. 1. Söz dizimi, kelimelerin cümle içindeki yeri ve sırası, sentaks; 2. İki kemiğin eklem oluşturması, eklemleşme.