Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

supersoft nedir?

supersoft : a. Çok yumuşak (uzun dalga boylu röntgen ışınları hk).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


mia clinic : Göz kliniği


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


neurocanal : n. Omurilik merkez kanalı.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


percent : a. Yüzde, %.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.