Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

sucrose nedir?

sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


ejaculatio : n. See: ejaculation.


endoblast : n. Hücre nüvesi.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


lactalbumin : n. Süt albümini.


phygogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını azaltıcı veya durdurucu; 2. Süt salgılanmasını durdurucu ilaç, süt kesici ilaç.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


ophthalmomalacia : n. Gözküresinin anormal yumuşaklığı.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


psammoma : n. Granül maddeis ihtiva eden beyin veya muyurtalık tümörü.