Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sucrose nedir?

sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


histogeny : n. See: Histogneesis.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


hypermorph : a. & n. Vücudun üst kısmı olan ve oturduğu zaman kısa görünen (şahıs).


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


irido- : pref. irid-.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


nasus : n. (pl. Nasi). Burun (Dışardan görülen kısım).


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.