Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sucrose nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


labia : n. Dudaklar.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


perlingual : a. Dil yoluyla dil üzerinden emilme suretiyle.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.


spirillemia : n. Kanda Spirillum cinsi mikro-organizmaların bulunuşu.


stereoisomer : n. Aynı cins ve sayıda atoma sahip olmasına rağmen atomların diziliş şekli bakımından değişiklik gösteren iki bileşikten her biri, stereoizomer.


textural : a. Doku oluşumuna ait.