Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sucrose nedir?

sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitic : a. 1. Bronşit'le ilgili; 2. Bronşit'e benzeyen; 3. Bronşit gösteren bronşit'le belirgin.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


exaggeration, : büyültme, bir şeyi olduğundan büyük ve fazla göstermek, abartmak, mübalağa etmek.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


mechanics : n. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkisinden ve hareketinden bahseden bilim dalı, mekanik.


mesad : a. See: Mesiad


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


myeloblastic : a. 1. Miyeloblastlarla ilgili; 2. Miyeloblastlar gösteren, miyeloblastların bulunuşu ile belirgin.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.


neuralgia : n. Duyuru (hissi) sinirlerin ağrısı, nevralji (nöralji).


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


photodysphoria : n. Işığa bakamama, ışıktan ürkme, ışıktan korkma.


pneoscope : n. See: Pneomograph.