Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sucrase nedir?

sucrase : n. biochem. See: İnvertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


crystalluridrosis : n. Terle dışarı atılan maddelerin deri üzerinde kristalleşmesi.


cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


eczematous : a. Ekzemalı.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


fomentation : n. Pansuman yapma.


guaiacol : n. biochem. Balgam söktürücü, kreozattan üretilen renksiz sıvı veya katı madde.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


infantile, infantine : n. 1.Çocuğa ait; 2. Çocukluk vasıflarını muhafaza etme.


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


lymphangiectomy : n. Lenf damarı lezyonunun ameliyatla çıkarılması. Lenfanjiyektomi.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.