Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sucrase nedir?

sucrase : n. biochem. See: İnvertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


dyskeratosis : n. Keratin oluşmasında bozukluk, epidermis'te keratinositlerin erken veya kusurlu keratinizasyon göstermes ihali.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


gastrocolotomy : n. Mide ve kalınbarsağı kesip açma ameliyesi, gastrokolotomi.


hyperlogia : n. See: Hyerphasia.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


iodum : n. biochem. See: iodine.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


osetochondritis : n. Kemik ve kıkırdak iltihabı, osteokondrit.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.


psychic(al) : a. 1. Ruhi psişik; 2. akli