Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sucrase nedir?

sucrase : n. biochem. See: İnvertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennogneic : a. Mukus meydana getiren, mukus salgılayan.


bonelte : n. Kemikçik.


bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


choleperitonitis : n. Karın boşluğuna sızan safra nedeniyle peritonun iltihaplanması.


cryogenic : n. Işı düşüklüğü sebebiyle meydana gelnen, aynı zamanda düşük ısı elde etmekte yararlanılan aygıtların nitelendirilmesinde de bu deyim kullanılır.


dentinal : a. Dentine ait, dentinden oluşan.


genuclast : n. Diz eklemindeik yapışıklıkları ortadan kaldırmada kullanılan cerrahi alet.


grumous : a. Pıhtılı.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hemianopia : n. See: Hemianopsia.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


imitative : a. Taklit edici.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


pneumohemia : n. Kan damarlarında hava (gaz) habbeciklerinin bulunuşu.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.