Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sucrase nedir?

sucrase : n. biochem. See: İnvertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


histohematogenous : a. Doku ve kandan ibaret, histohematojenez.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


menstruate : v. Adet görmek.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


pertubation : n. Kapalıfallop tüpleri (tuba uterina'lar)'ni açma amacıyla içlerine basınç altında hava sevketme.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.