Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

sucrase nedir?

sucrase : n. biochem. See: İnvertin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


homeopathist : n. See: homeopath.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


libra : n. (pl. librae) 1. 325 gramlık libre; 2. Muvazene, denge.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


preservative : n. 1. Bir müstahzarınbozulmasını önlemek için içine eklenen antiseptik; 2. Fekondasyona engelolmak için kullanılan lastik kılıflar, kaput, prezervati.


raptus : n. Nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus.


recessive : n. Yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden gizli bir şekilde kalan herediter karakter,resesif.


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.