Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

substitute nedir?

substitute : v. 1. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak; 2. Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hypernephroma : n. Böbreküstü korteksinden meydana gelen tümör.


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


monoxide : n. biochem. Monoksit, bir atom oksijeni havi bir oksit.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.


radon : n. biochem. Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element.


record : n. Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt.