Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

substitute nedir?

substitute : v. 1. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak; 2. Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


tentacle : n. Kamçı.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


humoral : a. Vücut sıvılarından ileri gelen


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


labial : a. Dudağa ait, labialis.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


megacephalous : a. See: megacephalic


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


nearsightedness : n. See. Myopia.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.