Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

substitute nedir?

substitute : v. 1. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak; 2. Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


heptad : n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


keratoconjunctivitis : n. Kornea ile konjonktivin iltihabı, keratokonjonktivit.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


panhystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla tamamen çıkarılması.


plug : n. Tıkaç.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


protoplasm : n. Hücrenin canlı albümini, protoplazma.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.