Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

substitute nedir?

substitute : v. 1. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak; 2. Bir şeyin yerine konan başka bir şey, diğeri yerine kullanılan madde (ilaç, v.s.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


collapsotherapy : n. Kolaps tedavisi.


complex : n. 1. Basit olmayan karışık, muğlak; 2. Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik; 3. Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks; 4. Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


gynandroblastoma : n. Erkek ve dişi hücreli elementlar ihtiva eden tümör.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


mucosal : a. Mukoza ile ilgili.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


percentage : n. Yüzde oranı.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pus : n. Cerahat, irin.