Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

subpulmonary nedir?

subpulmonary : a. Akciğer altı, akciğer altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


diseased : a. Hasta, mariz, hastalıklı.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


hypothalamus : n. Hipotalamus


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


ovariocentesis : n. Yumurtalığın cerrahi delinlmesi, ovaryosentez.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


plasmolysis : n. Hücre plazmasının ozmotik basıncı uygun olmayan bir ortamda tahrip olması, plazmoliz.


pseudoanemia : n. 1. Kan bulguları normal olmasına rağmen derinin anemiyi andıracak şekilde soluk renk gösterişi hali; 2. Kanın sıvı kısmının artışı (hemodilüsyon) nedeniyle kan değerlerinin, normal olmasına rağmen sayımda düşük görünmesi hali, fizyolojik anemi, psödoanemi (Gebelikte görüldüğü gibi).


retroplacental : n. Placenta arkasında.


skiatherapy : n. X ışıları aracılığıyla tedavi, röntgen tedavisi.