Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

suborder nedir?

suborder : n. Aynı takıma mensup familyalardan biri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


disinfect : v. Dezenfekte etmek.


fructus : n. See:fruit.


gastroenteropathy : n. Mide-barsak hastalıklarının genel adı.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


opticokinetic : a. Göz hareketlerine ait.


parturition : n. Doğurma, doğum.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


preputial : a. 1. Sünnet derisine ait; 2. Bızır kılıfına ait.


ptyalo : pr


self-restraint : n. Kendini tutma, kendine hakim olma.


seta : n. (pl. setae). Domuz kılına benzer sert organ.