Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

subintrant nedir?

subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


cryptorchism : n. Testislerin torbalara kadar inemeyip yolda takılıp kalması, kriptorşidi.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


deodorizer : n. Dezenfekte eden faktör (amil).


dermatosiophobia : n. Deri hastalığına yakalanmaktan aşırı korkma.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


eutectic : a. biochem. Azami erime kabiliyeti olan ötektik.


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


incoordinate : a. 1. Vücut hareketlerinde ahenksizlik gösterern, birbiriyle ilişkisiz kas hareketleri gösteren; 2. Hareketlerini, diğerlerinin hareketlerine uyduramayan, uyumsuz.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


sacrocostal : a. 1. Sakruma ve kaburgaya ait; 2. Kaburga gibi, 3. Sakrumkosta nahiyesi.


sociopathy : n. Sosyal ilişki ve davranışlarda anormalilk.


spirillemia : n. Kanda Spirillum cinsi mikro-organizmaların bulunuşu.


splanchnapophysis : n. Sindirim sistemiile ilgili iskelet elementi (mesela cene kemiği gibi).


splenoma : n. Dalak tümörü, splenom.n. Dalak dokusunu yokeden lizin.