Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

subintrant nedir?

subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


cystalgia : n. Mesane'de hissedilen ağrı, mesane ağrısı.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


enarthroidal : a. Enartrozla ilgili.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


infirmity : n. 1. Zayıflık, hastalık; 2. Sakatlık, maluliyet.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


myeloradiculodysplasia : n. Omurilik ve belkemiği sinir köklerinin anormal gelişimi.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;