Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

subintrant nedir?

subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


fistulization : n. Fistüllenme.


foam : n. Köpük, sıvı içinde serpilmiş gaz kabarcıkları kümesi.


guttural : a. Gırtlağa ait.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


oxygenated : n. Oksijenle yüklü, oksijenle doymuş, oksijenlenmiş.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


prepotent : a. Zürriyetine daha fazla özellikler nakletme yeteneği olan (ana veya baba).


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


prime : a. İlk, birinci, primus.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


psychophysiology : n. Ruhi ve fizyolojik hadiseler arasındaki ilgileri inceleyen bilim.


scapulalgia : n. Kürekkemik (scapula) ağrısı.