Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

subendothelial nedir?

subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


chancriform : n. Şankır'a benzeyen.


coition : n. See: Coitus.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


electroencephalography : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyel farklarının kaydı ile uğraşan bilim dalı, elektroensifalografi.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


karyon : n. Hücre nüvesi.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


rhinoantritis : n. Burun mukozasının ve Highmore antrumunun iltihabı.