Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

subendothelial nedir?

subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


iritic : a. İris'le ilgili.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


peridectomy : n. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya bitişik, yarım ay şeklinde konjunktiva parçası çıkarılması, bu amaçla yapılan göz ameliyatı.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


polysinosinic-polycytidylic acid : n. Suni bir nükleik asid.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


red : a. 1. Kırmızı, kızıl, al; 2. Kırmızı boya (See: A Glossary of Chemistry).


selection : n. Sağlam veya kuvvetlileri yaşatıp zayıfları imha eden tabiat kanunu.


seroserous : a. İki seröz yüze ati.


sporidium : n. Spor devresindeki protozoer.


thrombopenia : n. Trombositlerin azalması, trombopeni.