Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

subendothelial nedir?

subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


chlorinate : n. Klorlamak.


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


elastinase : n. biochem. Esnek (elastik) dokuyu eriten bir enzim.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


hysterogenic : a. Histeriye sebep olan histeri nöbeti yaratan.


immunosupression : n. Vücudun antijen'e karşı göstereceği cevabın önlenmesi, özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması, immünosupresyon.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


myeloma : n. Omurilik tümörü, miyelom.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


osteophyte : n. Bazı kemik hastalıklarından sonra kemiklerde yeniden meyana gelen çıkıntı şeklinde kabartılar, osteofit.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


pix : n. Zift.