Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

subendothelial nedir?

subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


mythophobia : n. Yalan söylemekten duyulan marazi korku, mitofobi.


opsonology : n. Opsonin ve opsonin tekniği bilgisi, opsonoloji.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


pulsatile : n. Nabız gibi atan.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.