Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

subendothelial nedir?

subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulotomy : n. Bir kapsül üzerinde insizyon yapılması genellikle göz merceğini çevreleyen kapsül için kullanılanl bir deyim.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


corpse : n. Ceset


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


deferential : a. Sperma kanalına ait, deferentialis.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


essence : n. Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


mastigophora : n. See: Flagellata.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


nestitherapy : n. Sıkı perhiz tedavisi.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.