Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

stress nedir?

stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


mia lid : Gözkapağı.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


physocephaly : n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


infiltrate : v. 1. İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak; 2. Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde.


masticate : v. Çiğnemek.


ophthalmodonesis : n. Gözlerin titreme hareketi.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


pinta : n. Küba ve Amerika'nın Güney kısımlarında görülen ve tuhaf renk değişiklikleriyle vasıflı olan bir çeşit treponema hastalığı.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.


reflexograph : n. Bir refleksi kaydeden alet, refleksograf.


scoli(o)- : pref. 1. Kancalı; 2. Bükülmüş.