Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

stress nedir?

stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


fauces : n. Boğaz.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


glossectomy : n. Dili kesip çıkarma ameliyatı.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


uterosclerosis : n. Rahim sklerozu.


iodophil : n. See: iodinophil.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


olfactology : n. Kokubilim, koklama (duyusu) ilmi; olfaktoloji.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.