Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

stress nedir?

stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


croup : n. Boğmaca, krup.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


humidity : n. Rutubet, nem.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


neurohumoral : a. Sinir ucunda açığa çıkan madde ile ilgili.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.