Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

stress nedir?

stress : n. Baskı ,gerilim, tansiyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


edacity : n. Oburluk.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hyperhedonia : n. Anormal neşelilik.


incudomalleal : a. Örs kemiği ve malleusa ait.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


micropenis : n. Penis'in çok küçük oluşu.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.