Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

sterilizer nedir?

sterilizer : n. Sterilize eden cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catadicrotism : n. Arterde ana atımı iki küçük atımın izlemesi (Sphygmogram'ın inen kolu üzerinde iki çentik oluşur).


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


digitalism : n. Aşırı dozda dijital verilişine bağlı toksik belirtilerin eşlik ettiği durum, dijital zehirlenmesi.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


localizer : n. Gözdeki yabancı cismin yerini tesbit eden alet.


monohydrate : n. biochem. Bir su molekülü ile birleşmiş olan anorganik veya organik bileşim.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


mute : n. See: Dumb.


ovulation : n. 1. Olgun kadınlarda her ay Graaf folikülünden yumurtanın atılması, ovülasyon; 2. Yumurtalıkta yumurtacıkların oluşumu.