Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

sterilizer nedir?

sterilizer : n. Sterilize eden cihaz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradycrotic : a. Nabzı yavaş atan.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


erysipelatous : a. Erizipelli.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.


hirudo : n. Sülük.


hymenitis : n. Himen iltihabı, himenit.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


inelasitc : a. Elastikiyetsiz, esnek olmayan.


insufficient : a. Yetersiz, kifayetsiz, eksik.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


opsonization : n. Bakterilerin opsonin yardımıyla fagositoz'a duyarlı hale getirilmesi, opsonizasyon.