Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

stenostenosis nedir?

stenostenosis : n. Kulakaltı tükürük bezi (parotis) kanalının daralması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


bubonic : a. Köpek memesi (hıyarcık) cinsinden, bubona ait, bubo ile ilgili.


burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


chlordiazepoxide : n. Anksiyete ve ruhi gerginliğin giderilmesinde kullanılan bir ilaç, yan etkileri oldukça azdır.


colpocytology : n. Vagina epitel tabakasından döüklen hücrelerin sayı ve nitelik bakımından mikroskop altında incelenmesi, kolpositoloji.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


lupiform : a. Lupusa benzer.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


oxyuriasis : n. Kıl kurtlarının barsakta meydanag etirdiği enfestasyon, oksiyüriazis.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.