Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

stenostenosis nedir?

stenostenosis : n. Kulakaltı tükürük bezi (parotis) kanalının daralması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


epiglottis : n. 1. Dilin arkasında yer alan yaprak şekilndeki kıkırdak oluşum; 2. Dilcik, gırtlak kapağı, epiglot(tis).


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


labiolingual : a. Dudaklar ve dille ilgili.


liquor : n. See: Fluid.


mechlorethamine : n. Sitotoksik bir madde.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


myocardiograph : n. Kalp kasları hareketlerini kaydeden alet.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


odontoblast : n. Diş yuvası.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


otectomy : n. İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.


pachyleptomeningitis : n. Dura mater ile pia mater'in iltihabı, pakileptomenenjit.


periconchal : a. Konkayı saran.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.