Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

stenostenosis nedir?

stenostenosis : n. Kulakaltı tükürük bezi (parotis) kanalının daralması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


erysipelatous : a. Erizipelli.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


infra- : pref. Alt.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


melanopathy : n. Cilt pigmantasyon fazlalığı, aşırı cilt pigmantasyonu.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


otoantritis : n. Kulakta antrum iltihabı.


phlegmonous : a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona ait.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.