Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

steariform nedir?

steariform : a. Yağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


enterotomy : n. Barsakları kesme ameliyesi, enterotomi.


ependymoblast : n. Ependisit'i oluşturan öncü hücre, embriyonik ependim hücresi.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


intimal : a. İntima ile ilgili.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


megalencephalia : See: Megalencephaly.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


misogynic, misogynous : a. Kadından nefrete ait.


myonosus : n. Herhangi bir kas hastalığı.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pheneturide : n. Major epilepzi'de, özellikle temporal lob tipinde kullanılan bir ilaç.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


placentation : n. Plasentanın tertibat veya oluşum tarzı.