Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

steariform nedir?

steariform : a. Yağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholemesis : n. Safra tükürme.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


intra vitam : adv. Hayatta.


pharmacoradiography : n. Bir organın radyolojik tetkikini ilaç yardımı ile yapma.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


phose : n. Sübjektif ışık duygusu.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


protozoiasis : n. Vücudunda protozoer, cinsinden parazit bulunma.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


saccharic : a. biochem. Sakarine ait.


soma : n. Vücut, beden