Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

steariform nedir?

steariform : a. Yağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


ergasiomania : n. Marazi çalışma arzusu.


erotogenic : a. Cinsi arzu uyandıran, erotojenik.


externalize : v. Bilinçaltındaki çatışmalarını dışa aksettirmek.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


moldiness : n. Küfle örtülü olma, küflülük.


opaqueness : n. Donukluk.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.