Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

steariform nedir?

steariform : a. Yağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsitis : n. Göz merceği kapsülünün iltihabı.


celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


diploic : a. Kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi dokuya ait, diploik, diploicus.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


glibenclamide : n. Ağız yoluyla kullanılan güçlü bir hipoglisemik madde.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


hieralgia : n. Sakrum ağrısı.


homonomous : a. 1. Seri halinde birbirine benzer diziliş göseren, birbirinin aynı yapı ve şekil gösteren; 2. Türe has normal gelişme gösteren, aynı gelişme kurallarına uyan.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hydrohystera : n. See: hydrometra.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


myelopetal : a. Omuriliğe giden


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


pararhotacism : n. (r) harfini doğru telaffuz edememe.