Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

steariform nedir?

steariform : a. Yağa benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


darrows solution : n. Potasyum klorür, sodyum klorür ve sodyum laktat ihtiva eden bir çözelti.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


katabolism : n. See: catabolism.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


nonmetallic : a. 1. Metalle ilgili olmayan; 2. Metal olmayan, metal dışı bir maddeden yapılı.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.