Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

spinocellular nedir?

spinocellular : a. Bağ dokusu hücrelerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsuloma : n. Böbrek kapsülünden gelişen tümör.


cellule : n. Hücrecik, odacık, selül, cellula.


dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


epiphylaxis : n. Normal filaksinin çoğalması, epifilaksi.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


lithuresis : n. Kum işeme.


meteorology : n. 1. Sıcaklık, soğuk, yağmur, fırtına v.s. gibi hava olayları bilgisi, meteoroloji; 2. Belirli bir yerin hava olayları.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


panmyelophthisis : n. Kemki iliğinin tam iflası.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


piriform : a. Armutbiçim piriformis.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.