Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

spinocellular nedir?

spinocellular : a. Bağ dokusu hücrelerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


carpus : n. Elbileği, karpus.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


cytolysis : n. Hücrelerin dejenerasyon dağılma, mahvolma veya parçalanma, ayrılma gibi durumlarla karşılaşması.


cytoometaplasia : n. Hücre fonksiyon ve şekillerinde meydana gelen değişiklik.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hydrocholeresis : n. Karaciğerden düşük yoğunlukta sulu safra çıkışı, hidrokolerez.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


jaw : n. Çene.


joule : n. On milyon erge tekabül eden enerji birimi.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


mechanology : n. Makina ilmi, mekanikbilim, mekanoloji.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


painter's colic : n. Kurşun zehirlenmesine bağlı kolik şeklinde ağrılar.