Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

somatogenic nedir?

somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


gravidity : n. Gebelik.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


multiglandular : a.Çok guddeli.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


ovigenetic, ovigenic, ovigenous : a. 1. See: oviferous; 2. Oojeneze ait.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phorometer : n. Göz ekseninin sapmasını ölçen alet.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


polymeria : n. Vücut kısımlarının aded itibariyle normalden fazla oluşu, polimeri.


sarcocyte : n. Protozoid ektoplazmalarının orta tabakası.


scabiophobia : n. Marazi uyuz korkusu.