Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

somatogenic nedir?

somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimetry : n. Kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi.


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


dolorogenic : a. See: Dolorific.


electricity : n. Elektrik.


extension : n. 1. Ekstansiyon: Açma, uzatma (kemiği kırılmış organı çekip uzatma ameliyesi), extensio; 2. Uzama, açılma.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


levigation : n. Övütüp toz haline getirme, düz yapma.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


monomyositis : n. Tek kas iltihabı, monomiyozit.


pelagism : n. Deniz tutması.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


secundiparous : a. İki doğum yapmış.


self-centred : a. See: Self-centered.


syngenic : a. Doğuştan, doğuştan var olan, konjenital.