Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

somatogenic nedir?

somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lipoclasis : n. Yağın erimesi, yağın çözülerek parçalanması.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


merogenesis : n. Bölünme suretile çoğalma (Döllenmiş ovum'un blastomer adı verilen küçük hücreleri meydana getirmek üzere birbiri arkasına bölünmesi gibi).


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


myofascitis : n. Kas ve fasyasının iltihabı, miyofasit.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


osmose : v. Ozmoz suretiyle yayılmak, geçişmek.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


platycephalic : a. Yassı kafa gösteren, basık kafaya sahip.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.