Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

somatogenic nedir?

somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


epithelium : n. (pl. epithelia). Organları örten en dış tabaka, epitel(yum) mukozanın dış tabakası.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


intercilium : n. İki kaş arası.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


lyotropic : a. Derhal erir, hemen eriyen, liyotropik.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


myelocyst : n. İlkel omurilik kanallarından kaynaklanan kist.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nanocormia : n. See: nanosomia.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


photoptarmosis : n. Işık tesiriyle hapşırma.


pleio : pref. See: Pleo.


postpneumonic : a. Pnömoin sonu, pnömoni sonrası.


radio-element : n. Radyoaktif element.