Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

somatogenic nedir?

somatogenic : a. Vücuttan kaynaklanan,vücudda bulunan, somatojenik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


caro : n. (pl. carnes), Et.


cavitation : n. Akciğer tüberkülozunda oludğu gibi, kavite oluşumu.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


croupy : a. Boğmacalı.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


febrific : a. See: febrifacient


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


osmiophobic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanmayan.


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


sanity : n. Akıllılık, sağlam fikirlilik, aklı başında olma.