Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sitophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sitophobia : n. Yemekten korkma hastalığı, marazi yemek korkusu, sitofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


inframammary : a. Meme altında.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


myxadenitis : n. Mukoza bezi iltihabı, miksadenit.


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


proctoptosis : n. Rektum düşmesi.


pyocyst : n. Cerahatli kist, piyosist.