Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

simultaneous nedir?

simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


cerumen : n. Dış kulak kanalında bulunan özel gudde tarafından salgılanan balmumuna benzer kahverengi sıvı, kulak kiri, kulak yağı.


epiotic : a. Kulaküstü.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


hypochromatosis : n. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kayboluşu.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pharygno- : See: Pharyng-.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


sanguirenal : a. Kan ve böbreklere ait.


sternodymus : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışmış ikiz ucube.


stillicidium : n. Herhangi bir sıvının damla damla akması, damla damla gelme (idrarın bu nitelikte gelişi gibi).