Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

simultaneous nedir?

simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


cerebration : n. Beyin faaliyeti, beynin işlemesi, düşünüş.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


contrafissura : n. Travma'ya maruz kalan kemik bölgesinin karşıt tarafında meydanag elen kırık (özellikle kafa kemiklerinde).


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hydrocelectomy : n. Vagina gömleği (tunica vaginalis) veya Nuck kanalının bir lezyonun ameliyatla çıkarılması.


impervious : a. See: İmpermeable.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


parovarian : a. 1. Ovaryum (yumurtalık)'un yakınında, ovaryum'un yanında bulunan; 2. Parovarium'la ilgili.


plastocyte : n. Trombosit.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


pseudocryptorchidism : n. Kremasterik kasın kasılması sonucu testis'in skrotum'dan ayrılarak inguinal kanala doğru çekilmesi ile belirgin durum, yalancı kriptorşidizm.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


sanguineous : a. Kanlı, kana ait, kanı çok, kanla dolu, sanguineus.


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.