Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

short breath nedir?

short breath : Nefes darlığı, astma,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


paranoia : n. Esasını bilinç altındaki komplekslerin oluşturdukları zannedilen kornik ruh bozuklukları, paranoya (bir tür akıl hastalığı).


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.