Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

scolex nedir?

scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


genial : a. Çeneye ait.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


hydroma : n. 1. Vücutta herhangi bir kese içinde sıvı toplanmasından oluşan şişlik, hygroma; 2. İçinde su veya sulu madde bulunan tümör veya kist.


hypophoria : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


mesoappendix : n. Apandisi ileuma bağlayan periton kıvrımı.


onyxis : n. See: Acronyx.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.