Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

scolex nedir?

scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.


cystostomy : n. İdrar kesesinin batın cidarına ağızlatırıldığı ameliyat.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


lead : n. biochem. Pb sembolü ile bilinen, atom no:82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum.


lepocyte : n. Hücre duvarı olan nüveli hücre, leposit.


lithokonion : n. Mesane taşlarını ezip toz haline getirmede kullanılan alet.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


mesad : a. See: Mesiad


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


silicate : n. biochem. Asit silisit tuzu.