Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

scolex nedir?

scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

demyelinated : a. Miyelin kılıfını kaybetmiş, miyelinsiz.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


epiotic : a. Kulaküstü.


exudate : n. İltihaplarda cerahatli olmayan sıvı toplanması, eksüda.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


mantle : n. Beyin korteksi.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


nosema : n. Hastalık.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


paraneural : a. Sinire yakın, sinire komşu, sinire bitişik.


pericardiac : a. 1. Perikart ile ilgili; 2. Kalb çevresinde, kalbi çevreleyen.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


phacoid : a. Göz merceği şeklinde.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.