Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

scolex nedir?

scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


demonstrator : n. Göstererek öğreten kişi, deneysel olarak anlatan öğretmen, demonstratör.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


emictory : a. n. İdrar söktürücü (ilaç).


endogenic : a. see: endogenous


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


immobile : a. Hareketsiz, kımıldamaz, oynamaz.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


mucific : a. See: Muciferous.


myope : n. Gözü uzağı görmeyen kimse, miyop.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


onyxis : n. See: Acronyx.


oxyhemoglobin : n. Oksijenlenmiş durumdaki hemoglobin.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pelvic : a. Pelvise ait, pelvicus.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


proteolysin : n. Proteoliz yapan özel madde.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.