Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

scolex nedir?

scolex : n. Tenyaların, barsak çeperi içine gömülen baş kısmı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

classification : n. Tasnif.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


diagnose : v. Hastalıı teşhis etmek.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


epigenetics : n. Gelişim olayını sebeplerile inceleyen bilim dalı.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


metanephron : n. See. Metanephros.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


occipitobregmatic : a. Artkafa ve bregmaya ait.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


polyorchism : n. Birden fazla testis bulunması, poliyorşizm.


retrograde : a. Geriye doğru giden veya eğilen.