Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saponin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

saponin : n. biochem. Saponin, suda çalkalandığında köpüren bitkilerde bulunan bir glikozid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


dentilabial : a. Diş ve dudaklara ait.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


flocculus : n. Beyinciğin ön yüzünde yumak biçimindeki lopçuk, flokulus.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


gelatinase : n. biochem. Jealitini eriten bir enzim.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


ichthophagy : n. Devamlı balık yeme, balık etiyle beslenme alışkanlığı.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


intradermoreaction : n. Herhangi bir maddenin deri içine enjekte edilişini takiben oluşan reaksiyon, deri içi reaksiyonu.


juxta- : pref. Çok yakın, yanında, bitişik anlamına önek.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


perioptometry : n. Gözün görme alanının veya görme keskinliğinin ölçülmesi.


planocyte : n. Gezen hücre.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.