Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

saphena nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

saphena : n. Safen siniri ve toplardamarı (bacak), safen.

Logn (internal) saphena : Büyük safen, safena magna;


Short (posterior) saphena : Ufak safen, saphena parva.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytotaxis : n. 1. Herhangi bir uyarıya karşı hücrelerin gösteridği yaklaşma veya uzaklaşma hareekit; 2. Hücrelerin birbirini çekme ve itme hareketi, özellikle diğer hücrenin gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


denitrification : n. biochem. Azotunu ayırma.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


laryngopharynx : n. Yutağın alt parçası.


mononeural : a. Tek sinirli.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


orbitalis : a. Göz çukuru ile ilgili.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


prostatic : a. Pirostata ait, prostaticus.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.