Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sap nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chymotrypsin : n. Proteolitik enzim.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


fecaluria : n. İdrarda feçes bulunması, fekalüri.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hyperovaria : n. Yumurtalığın aşırı faaliyeti.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


mittelschmerz : n. Bazı kadınlarda iki adet arasında, ovülasyona eşlik etmek üzere pelvis bölgesinde hissedilen ağrı, adetler arası ağrı.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


parasitic : a. 1. Parazit veya parazitlerle ilgili; 2. Diğer bir organizma üzerinde gıdasını ondan temin ederek hayatını sürdüren, parazit şeklinde yaşayan; 3. Parazitlere bağlı, parazitlerin sebep olduğu.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


relapse : n.&v. 1. Nüksetme, yeniden hastalanma, relaps; 2. Nüksetmek, tekrar fenalaşmak.


solarium : n. Güneş banyosu, yapılan cam ile kapalı yer, solaryum.


stapediotenotomy : n. Üzengi kası (musculus stapedius) kirişi ameliyatı.