Bugün : 21 Nisan 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

salvatella nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

salvatella : n. Salvatel, (küçük parmak sırtından başlayan toplardamar), vena salvatella.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursal : a. Burs'a ait.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


endocrinous : a. İç salgılara ait.


febrific : a. See: febrifacient


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


gastrocoloptosis : n. Mide ve kolon düşüklüğü, mide ve kolon'un normal yerine oranla aşağıya sarkması hali.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


rifamycin : n. Streptomyces grubundan elde edilen bir antibiotik.


supplemental : a. Ek şeklinde, ilave suretiyle tamamlayıcı.