Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

salubrious nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

salubrious : a. Sıhhatli, sıhhate yarar, sıhhi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyphalangia : n. Parmakta bir veya birkaç parmak kemiğinin normale oranla çok kısa oluşu, parmak kemiği kısalığı.


caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


embrocation : n. 1. hasta ibr organı su veya yağla oğma; 2. Böyle kullanılan sıvı.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


eubiotics : n. Sağlıklı yaşam şartlarını belirleyen bilim dalı, sağlıklı yaşama bilgisi.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hypnolepsy : n. Anormal uykusuzluk.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


Kirschner Wire : n. Traksiyon yapılması için kemiğin içinden geçirilen bir tel.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


orthophoria : n. Organların (özellikle gözlerin) normal ve birbirleriyle dengeli çalışacak şekilde yerleşmesi.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


phosphagen : n. See: Phosphocreatine.


rigidity : n. Sertlik, rijidite.


rima : n. (pl. rimae). Çatlak, yarık, aralık.


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.


stenocardia : n. Bu hastalık kalb bölgesinde şiddetli ağrı, ölüm korkusu ile belirir ve ekseriya miyokardın iskemisi sonucu meydana gelir, stenokardi, Angine de poitrine, angina pectoris.