Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

salpingo-ovariotripsy nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

salpingo-ovariotripsy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu, Tubaların ve yumurtalıkların çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


fission : n. 1. Ortadan bölünme, ana hücrenin iki yeni hücre meydana getirmek üzere ortadan bölünmesi, bu şekilde kendisini gösteren eşeysiz üreme. (Protozoon'da görüldüğü gibi); 2. Bir elementin atom çekirdeğinin daha ufak zerrelere ayrılması;


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


n(a)evus : n. See: mole


nettle : n. Ürtiker: mide-barsak, akciğer, idrar yolları mukozasının tahrişinden odğan ve deir üzerinde birden bire beliren kaşıntılı beyaz kabarcıklarla belil olan deri hastalığı.


onychopathy : n. Tırnak hastalığı, onikopati.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


polygalactia : n. Aşırı süt salgısı, poligalaksi.


protease : n. biochem. See: Peptidase.