Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

sallow nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

sallow : a. Pembe rengini kaybetmiş, soluk yüz gösteren, solgun.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


hairy : a. 1. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. Kıla benzer, tüy gibi.


hygienic : a. Sıhhi.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


medicosocial : a. Hem tıbba, hem de sosyolojiye ait olan, her iki bilim dalını da ilgilendiren.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


phrenectomy : n. See: Phrenicectomy.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).