Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salivatory nedir?

salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


colostrum : n. Doğumdan sonra, bazan memelerden ilk gelen az kazein ve çok albüminli süt, kolostrom.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


oxonuria : n. See: Acetonuria.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


quassation : n. İlacı ezip küçük parçalar haline getirme, quasatio.