Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salivatory nedir?

salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoiodism : n. Brom ve iyot bileşiklerinin müştereken sebep olduğuz ehirlenme.


cola : n. Kola.


cyclectomy : n. Kirpiksi cismin bir bölümünün ameliyatla çıkarılması.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


idiopsychologic : a. Kişi zihnined, herhangi bir dış etki olmaksızın doğan fikir ve düşüncelerle ilgili.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


life : n. Hayat, vita.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


ovigerous : a.Yumurta yapan veya ihtiva eden.


putefaction : n. Açılma, meydana çıkma.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


rhinolithiasis : n. Burun taşı oluşumu.