Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salivatory nedir?

salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplegia : n. 1. Kalb felci, myokart kontraksiyonlarının ortadan kalkması; 2. Özel bir ilaç veya elektriksel uyarı ile kalb çalışmasının geçici olarak durdurulması.


dextrinuria : n. İdrarda dekstrin bulunması.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


epitympanic : a. Timpanüstü, epitimpan, epitympanicus.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


inadequacy : n. Kifayetsizlik, yetmezlki, yetersizlik.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


monomastigote : a. Tek kamçılı.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


procreation : n. Üreme, çoğalma.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.