Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salivatory nedir?

salivatory : a. Tükürük salgılanmasını artırıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


cerebro-spinal : a. Beyne ve omuriliğe ait.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


dys- : pref. Güç, zahmetli, intizamsız, fena, dis.


false : a. Sun'i, taklit, takma


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


laryngoscope : n. Boğaz muayenesine mahsus aynalı alet.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).