Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salivator nedir?

salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystogastrostomy : n. Safra kesesi ile mide arasında anastomoz yapılması.


ehrlich's theory of immunity : n. Doku hücrelerinin, antijen moleküllerini reseptörler aracılığı ile tuttuğunu ileri süren tori.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


orad : a. Ağız tarafında, ağıza doğru.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.


retropharyngitis : n. Yutakardı iltihabı, retrofarenjit.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


scieropia : n. Eşyaları karanlık görme.


tendinitis : n. tendon iltihabı, tendinit.


thyroparathyroidectomy : n. Tiroid faaliyetinin azalması, tiropeni.


trendelenburg's operation : n. V. femoralis ile birleştiği yreden, v. saphena magmanın bağlanması.


tropism : n. Muayyen bir uyarıma verilen gelişme (büyüme) cevabı.


trypanocide : n. Tripanozom'ları öldürücü ilaç.