Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salivator nedir?

salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrin(e) : n. biochem. Tereyağın ana maddesini yapan sarımtrak yağ [C3H5 (C4H7O2)3].


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


epitheliotropic : a. Epitel hücrelerine karşı eğilim gösteren.


glycogenesis : n. Fazla miktarda glikojen depolanması şeklinde ortaya çıkan metabolik bir hastalık, glikojenez.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.


mycology : n. Mantar ve mantar hastalıkları bilgisi, mikoloji.


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.