Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salivator nedir?

salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


gemellary : a. İkizlerle ilgili.


glutamine : n. biochem. Birçok bitkilerin suyunda bulunan tabii bir amino asid.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


hemoblastosis : n. Kan dolaşımında çok sayıda genç eritrosit (hemoblast) bulunuşu hali.


morbific : a. Hastalık getiren.


nature : n. Tabiat, natura.


nephrocapsulectomy : n. Böbrek kapsülünün cerrahi yöntemlerle çıkarılması.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


sawtoothed : a. Kenarları testere gibi ince çıkıntılarg österen, testere dişli.


siderotic : a.1. Sideroz'lailgili, sideroz'a bağlı; 2. Sideroz gösteren, siderozla belirgin.


silica : n. biochem. Silisyum dioksidi, çakmak taşı toprağı (SiO2).


symmelus : n. Bacakları yapışık ucube.


syngenic : a. Doğuştan, doğuştan var olan, konjenital.