Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

salivator nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


dissociate : v. biochem. Bozmak, inhilal ettirmek, bir cismi tertip eden elementleri birbirinden ayırmak, çözmek.


dyshidrosis : n. Terlemede bozukluk, dishidroz (bir cilt hastalığı).


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


oligohemia : n. See: oligemia.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


paracolpitis : n. Döl yolu kasınması, parakolpit, vaginizm.