Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salivator nedir?

salivator : n. Tükürük salgılanmasını artırıcı madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


gelation : n. Sıvı halindeki maddenin pelte kıvamını alışı, jel oluşması, pelteleşme.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hydropneumopericardium : n. Perikardda sıvı veg az toplanması.


hyperkinetic : a. 1. Hiperkinezi ile ilgili; 2. Hiperkinezi gösteren.


ischiomenia : n. Adetin kesilmesi, adet görmenin ortadan kalkamsı.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


portal : a. 1. Kapıya ait (karaciğredeki9, barsaklardan karaciğere kanı nakleden büyük damara ait; 2. Girilecek yer, medhal.


profuse : a. Ölçülemeyecek kadar bol, profuz.