Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salivation nedir?

salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


dentilingual : a. Diş ve dile ait.


deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


entasia : n. Kasta aniden beliren geçici kasılma, kas spazmı.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


finger : n. Parmak.


gonecystolith : n. Seminal vezikülde taş birikmesi, gonesistolit.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


orchido- : pref. See: Orchi-.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


recipe : n. Reçete, tertip.