Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salivation nedir?

salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması, abdominal histerektomi.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


erythrocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, hemoliz.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


excrement : n. Feçeş dıskı.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


laboratorian : n. Labrant.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


rhabrocyte : n. Metamiyelosit.