Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salivation nedir?

salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


dynamization : n. Canlılık verme, ilaçla kişiyi durgun durumdan kurtararak daha hareketli hale getirme.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


eclampsia : n. Gebelerde plasentadan gelen zehirlerle meydana gelen ve bilincin kaybolduğu hastalık, havale hastalığı. eklamzi


electrodessication : n. Cerrahi diyatermi tekniği.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


utricle : n. 1. Kırbacığa (içkulağın zar labirentine ait bir parça) utriculus.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


oviferous : a. Yumurtlayan, yumurta yapıcı, yumurta taşıyan.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.


spermaticidal : a. Spermatozoonları öldürücü.


sphere : n. küre