Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salivation nedir?

salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


diathermal : a. Isıyı geçiren.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


grouping : n. Benzer ve müşterek özellikler göz önüne alınarak gruplama, gruplara ayırma, sınıflandırma.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


hysteriac : n. İsterik


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


pleuralgia : n. Plevra ağrısı.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


precursor : n. Ön madde.