Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salivation nedir?

salivation : n. 1. Salya çıkarma, tükürme, salivasyon; 2. See: Ptyalism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


cystitomy : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapma; 2. mesane ve safra kesesine kesit yaparak açma.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


front : n. Alın, frons.


glioma : n. Beynin gliya hücrelerinden kaynaklanan tümörler gliyom.


lactoprecipitin : n. biochem. süt kazeinini çöktüren bir presipitin.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


malady : n. Hastalık, illet.


M. D. : (Doktor of Medicine), Tıp doktoru.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


phlyctenule : n. 1. Çok küçük kabarcık; 2. Korena veya konjonktiv düğümcüğünün ülserli hali.