Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salivate nedir?

salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


euryon : n. Kafatasının en geniş transvers kutrunun uçlarından her biri (Paryetal kemikler üzerinde).


filament : n. Lif.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


histo- : pref. See: Hist-.


incarceration : n. Boğulma.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


orthosis : n. Bükülmüş veya eğrilmiş bir kısmın düzeltilmesi.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


sentimentality : n. Duygusallık, hissilik.