Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

salivate nedir?

salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effluxion : n. 1. Dışarı akma, dışarı dökülme; 2. Dışarı akan sıvı madde, akıntı.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


ovarialgia : n. Yumurtalık ağrısı, ovaryalji, ooforalji.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


percentage : n. Yüzde oranı.


recurvation : n. 1. Arkaya doğru eğme veya eğilme; 2. Arkaya doğru eğiklik.


retromandibular : a. Altçene ardı.


scraping : n. Kazıma, herhangi bir yüzey üzerinde veya boşlukta toplanan maddeyi kazıyıp çıkarma.


sporozoite : n. Bir protozoer sporunun bölünmesinden meydanag elen oraksı nüveli oluş.


steeping : n. Suda bırakıp ıslatma, demlendirme, bir maddeyi suda ıslatıp özünü çıkarma.