Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salivary nedir?

salivary : a. Tükrüğe ait.

salivary glands : Tükrük bezleri.


salivary calculus : Tükürük kanallarında oluşan taş, tükürük taşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


fradicin : n. biochem. Mantarlara karşı etkin olan ve streptomyces fradiae'den türeyen antibiyotik.


fragmentation : n. Ufak parçalara bölünme, parçalanma.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


lymphoblast : n. İlkel lenf hücresi, lenfoblast.


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


microlith : n. Çok küçük taş.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


spodophorous : a. Yıkıntı ürünlerini vücuttan dışarı atan.