Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salivary nedir?

salivary : a. Tükrüğe ait.

salivary glands : Tükrük bezleri.


salivary calculus : Tükürük kanallarında oluşan taş, tükürük taşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


epitrochlear : n. Humerus iç kondili (epitrochlea) ile ilgili.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


gouty : a. Gutlu.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


mature : a. Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


per rectum : Rektum yolu ile.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


phlebitis : n. Venlerin iltihabı, bir damarın iç zarının iltihabı, flebit.