Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salivary nedir?

salivary : a. Tükrüğe ait.

salivary glands : Tükrük bezleri.


salivary calculus : Tükürük kanallarında oluşan taş, tükürük taşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


fibular : a. Fibulaya ait.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


myokinetic : a. kas hareket elementine ait, miyokinetik.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


papillaris : n. (pl. papillares). See: papillary.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).