Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salivary nedir?

salivary : a. Tükrüğe ait.

salivary glands : Tükrük bezleri.


salivary calculus : Tükürük kanallarında oluşan taş, tükürük taşı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


cercus : n. Sert kıl şeklindeki oluşum, sert kıla benzer anatomik yapı.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


clotting : n. Pıhtılaşma.


craniopharyngioma : n. Embriyoner artıklardan gelişen bir beyin tümörü (kraniofaringeal kanal atıklarından kaynaklanır ve genellikle cella turcica üzerinde gelişir).


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


numb : a. Uyuşuk.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.