Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salivant nedir?

salivant : a. Çok tükrük çıkartıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


diphyodont : a. İki defa diş çıkarmaya malik olan, difyodont.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hilar : n. Hilusa ait.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


metralgia : n. Uterus'ta hissedilen ağrı, rahim ağrısı, metralji.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


pharynolith : n. Yutak taşı.


pneumato : pref. See: Pneum


prostate : n. Mesanenin altında ve sidik yolunun başlangıcında bulunan jenital sisteme ait bir bez, prostat (erkeklerde) prostata.


ratio : n. Oran, nisbet, derece.


rectosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoid kolonun birlikte çıkarılması.


rhytidectom : n. Alın ve yüzdeki buruşuklukları giderme amacıyla yapılan estetik ameliyat.