Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salivant nedir?

salivant : a. Çok tükrük çıkartıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectaic : a. Ektaziye ait.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


health : n. Sıhhat, şifa.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


invertase : n. biochem. Bira mayasında ve bazı hayvanların barsaklarında bulunan bir ferment, kamış şekerini invert şekere (dekstroz ve levüloz) karışımına çeviren bir enzim.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


medicochirurgial : a. Hem tıbba, hem de cerrahiye ait olan, her iki dalı da ilgilendiren.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


oscheo- : pref. See: osche-.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


sphygmous : a. 1. Nabızla ilgili, nabız atımına ait; 2. Nabız atımı gösteren, nabız atımı ile belirgin.