Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salivant nedir?

salivant : a. Çok tükrük çıkartıcı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


fibrochondritis : n. Fibrokartilaj dokunun iltihabı.


glomerular : a. Yumağa ait.


lactogen : n. Memelerden süt salgılanmasını uyarıcı herhangi bir madde, laktojen.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


multicuspid : a. 1. Üzerinde çok sayıda sivri çıkıntı gösteren; 2. Çok sayıda kapakçık gösteren, çok kapakçıklı.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


ovium : n. Olgun yumurta.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


refrangibility : n. Işığın kırılma yeteneği.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.