Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


chorioamnionitis : n. Fetal zarlar (chorion ve amnion)'ın enfeksiyon nedeniyle iltihaplanması.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


methyl : n. biochem. Metil a) CH3 sembolü ile bilinen bir radikal, olan alkolünün esası. b) Birçok organik katışıkların idrokarbonik esası.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


myoplasty : n. Kasa yapılan plastik ameliyat, miyoplasti.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


oophorocystectomy : n. Yumurtalık kistinin ameliyatal çıkarılması.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


phlebectomy : n. Bir venin ya tamamen ya da kısmen çıkarılması, flebektomi.


piarachnoid : n. Pia mater ve araknoid zarı (beyin ve omurilik zarları).


proctophobia : n. Rektum hastalığından anormal derecede korkma.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


pyocephalus : n. Beyinapsesi, piyosefal.


retrospection : n. Devamlı olarak maziyi hatırlama, zihnin sabit fikir halinde geçmiş şeyler üzerinde durması, retrospeksiyon.