Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


homozygosity : n. Muayyen bir karakter bakımındaneş aleller ihtiva etme hali, homozigotluk.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


lapis : n. Taş.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


obduction : n. See: autopsy.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


pneum : ref. 1. Hava veya gaz anlamına önek; 2. Solunum anlamına önek; 3. Akciğer ve akciğerler anlamına önek.


production : n. Meydanag elme, olma, oluş husul, oluşum, prodüksiyon.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


rectocolonic : a. Rektum ve kolon'la ilgili.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.