Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


heterophthalmos : n. See: Heterophthalmia.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


ischio- : pref. İschium anlamına önek.


lechopyra : n. Genital enfeksiyona bağlı doğum sonu ateşlenme, lohusalık huması.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.