Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


gamgee : n. İnc gaz içine beyaz pamuk yerleştirilerek yapılan bir çeşit emici madde.


hidrotic : a.&n. Terletici (ilaç).


homotype : n. Şekil ve görevleri aynı olan iki simetrik organdan her biri (el gibi) veya şekil ve görev bakımından birbirine benzeyen iki parçadan her biri (humerus ve femur gibi), homotip.


hyposystole : n. Sistolün normalden daha az olması (kalb yetmezliğinin hafif başlangıç hali).


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


pseudopolyposis : n. pl. Özellikle önceden geçirilmiş bir ltihaba bağlı olarak meydana gelen yaygın polipler.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.


stature : n. Vücutun dik duruş halinde iken gösterdiği yükseklik, boy.


stereognosis : n. Cisimlerin şekillerini belirten duyu.


syringomyelocele : n. Omurilik fıtığı.


taedium vitae : n. İntihara meyledecek derecede hayattan bıkkınlık.