Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


craniotabes : n. Rahitiste kafa kemiğindeg örülen yumuşama.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


denervation : n. See: Enervation


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


intratympanic : a. Timpan boşluğunun içinde bulunan.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


nosogenesis : n. Hastalığın oluşması.


orthometer : n. Gözkürelerinin dışarıya çıkma derecesini ölçen alet, ortometre.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.


pyosalpinx : n. Salpenkste cerahat toplanması.


serolysin : n. Kan serumu lizini.


syringectomy : n. Fistülü çıkarma ameliyatı.


textiform : a. Ağ şeklinde örgüye sahip olan.