Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saliva nedir?

saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


centigram : n. Gram'ın yüzde iri, santigram


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


epicyte : n. Hücre duvarı veya zarfı, episit.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


macrocheilia : n.Büyük dudaklılık, dudakların aşırı büyüklüğü, makrokili (ekseriya irsidir).


melanistic : a. Aşırı melanin birikimi ile belirgin.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


osmyl : n. Koku.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


peritonism : n. Peritoniti andıran fakat peritonda iltihap bulunmayan peritoneal belirtiler, peritonizm.