Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

saline nedir?

saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.

Normal saline : Fizyolojik veya izotonik su.


saline bath : Tuzlu su banyosu.


saline purgtive : Müshil (tuzlu).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


cyclodialysis : n. Glokom'da göz içi basıncını azaltmak amacıyla ön kamara ile perikoroidal boşluk arasında oluşturulan bağlantı.


decalvant : a.Saçı yok eden.


dynamograph : n. Kas gücünü, çizelge halinde kaydeden alet.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


lactocele : n. See: galactocele.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


mores : n. Örf ve adetlerin bütünü.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.