Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saline nedir?

saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.

Normal saline : Fizyolojik veya izotonik su.


saline bath : Tuzlu su banyosu.


saline purgtive : Müshil (tuzlu).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerate : n. Balmumu merhem.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


implantation : n. dişlerin tekrar yerine konması, emplantasyon.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


konometer : n. Havadaki toz miktarını ölçen alet.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


onychauxis : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, (umumiyetle ayak parmaklarında), kalın tırnaklılık.


pedicure : n. & v. 1. Ayak ve ayak hastalıklarının tedavisi, pedikür; 2. Ayak hastalıklarını tedavi etmek.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.