Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

saline nedir?

saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.

Normal saline : Fizyolojik veya izotonik su.


saline bath : Tuzlu su banyosu.


saline purgtive : Müshil (tuzlu).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


emphysema : n. Doku ve organlar arasında hava kalması, anfizem.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


fibular : a. Fibulaya ait.


filaria : n. Omurgalı hayvanların kanında ve dokularında parazit olarak yaşayan kıl kurdu cinsi, filariasis'e sebep olan parazit grubu.


glomerular : a. Yumağa ait.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


phenylhydrazine : biochem. Glikoz arama testinde kullanılan bir madde (C6H8N2).


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.