Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

saline nedir?

saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.

Normal saline : Fizyolojik veya izotonik su.


saline bath : Tuzlu su banyosu.


saline purgtive : Müshil (tuzlu).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


hemithyroidectomy : n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


leucocythemia : n. See: leukemia.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.


pigmentary : a. 1. Boyaya ait; 2. İçinde boya bulunan, pigmentli.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


rhinometer : n. Burnu ölçme aleti, rinometre


sclerostenosis : n. Kasılma ile müterafık sertleşme.


sialosis : n. Salya akışı, tükürük gelişi, siyaloz.


spasmogenic : a. Spazm meydana getirici, spazma'a sebep olucu.


stapedial : a. 1. Üzengi kemiğine ait, stapedius; 2.Üzengi arter veya siniri.


tarsotomy : n. Tarsus kıkırdağı ameliyatı, torasotomi.


tonsillomycosis : n. Mantara bağlı olarak gelişen bademcik hastalığı.


toxigenic : a. 1. Toksinlerden ileri gelen; 2. Toksin yapan, toksijen.