Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salimeter nedir?

salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


filling : n. Diş dolgusu, dolgu.


frontomalar : a. Frontal ve elmacık kemikleriyle ilgili.


hidroschesis : n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


otor : a. Kulağa ait.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.


polyplegia : a. Çeşitli kasların felci.


putrescible : a. Çürüme ihtimaliolan, çürüyebilme yeteneğine saihp olan.


salve : n. Merhem.