Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salimeter nedir?

salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


helienceplalitis : n. Güneşten meydana gelen beyin iltihabı.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


hemochrome : n. Kanın oksijentaşır pigmenti.


inclusion : n. Dahil etme veya olma, ithal içine alma veya girme, enklüzyon.


levophobia : n. Vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku, levofobi.


optometrist : n. Optometri uzmanı.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


pseudocast : n. İdrarda görülen yalancı silindir.


rhizoneure : n. Sinir kökünü oluşturan sinir hücresi.


Self-accusation : n. Kendi kendini cezalandırma.