Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salimeter nedir?

salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


cicatricotomy : n. Gerilim gösteren nedbe üzerine kesit yapma.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


fluocortolone : n. Tropikal bir kortikosteroid.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hypodermal : a. İç zara ait.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


microstomia : n. Ağzın anormal ufaklığı, küçük ağızlılık, mikrostomi.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.