Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salify nedir?

salify : v. biochem. Tuz haline koymak, tuzlamak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemolysis : n. biochem. Kimyasal ayrışım, kemoliz.


distil : v. Bir sıvıyı ısıtıp buhar haline getirdikten sonra tekrar soğutarak sıvı halinde toplamak, damıtmak.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


endoaneurysmorrhaphy : n. Anevrizma tedavisinde uygulanan bir ameliyat şekli. Matas ameliyatı.


guilt : n. Suçluluk duygusu.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


lipophage : n. Yağ emen hücre, lipofaj.


macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.


mors : n. Ölüm.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


polarimeter : n. Şeker solüsyonlarının ışğı saptırma derecelerini ölçmeye yarayan alet, polarimetre.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


retractor : n. Bir yaranın dudaklarını açık tutmaya yarayan alet.