Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salifiable nedir?

salifiable : a. biochem. Tuzlandırılabilir, tuz yapacak hale konulabilir, tuz yapabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


cholaemia : n. Kanda safra bulunması cholaemic.


ciliation : n. Kirpikli olma.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


ethmocarditis : n. Kalbin bağ dokusunun iltihabı, etmokardit.


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


hermaphroditism : n. Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over)'nin beraber bulunuşu hali.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


lith(o) : Pref. taş.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


polyhypermenorrhea : n. Adetlerin hem sık hem fazla kan kaybı ile belirgin oluşu, fazla miktarda sık adet görme, polihipermenore.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.