Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salifiable nedir?

salifiable : a. biochem. Tuzlandırılabilir, tuz yapacak hale konulabilir, tuz yapabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hilum : n. See: Hilus.


hyperazoturia : n. Azotlu maddelerin idrarda fazla çıkarılması, hiperazotüri.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


hyposecretion : n. Salgı azalması.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


mastoptosis : n. Meme sarkması, mastoptoz.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


ophthalmecchymosis : n. Konjunkitva'da kan toplanması.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


phage : n. See: Bacteriophage.


photostable : a. Işık tesiriyle değişmeyen.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).