Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

salifiable nedir?

salifiable : a. biochem. Tuzlandırılabilir, tuz yapacak hale konulabilir, tuz yapabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


enarthritis : n. Enartroz iltihabı, enartrit.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


hyperalbuminemia : n. Kanda albümin miktarının aşırı artışı.


image : n. Işık etkisi veya mercek vasıtasiyle meydana gelen suret; hayal, imaj.


hypnotic : a. 1. Uyutucu (ilaç); 2. Uykuya ait.


malleolar : a. Malleol'e ait, malleolaris.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


odontoprisis : n. Dişlerin birbirine sürtünmesi sonucu gıcırtı meydana gelmesi, diş gıcırdaması, odontopriz.


otogenous : a. Kulaktan kaynaklanan, otojen.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


rhabdomyoma : n. Çizgili kas liflerinden gelişen iyi tabiatlı tümör, rabdomiyom.