Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

salicylize nedir?

salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


dysosmia : n. Fena koku alma.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


healthless : a. Hasta.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


incretotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hromon veya hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


orchiorrhaphy : n. See: Orchiopexy.


ossifluence : n. Kemik dokusu yumuşaması.


pipobromen : n. Ağız yoluyla verilen bir alkilizan madde.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.


spermolith : n. Sperma taşı.


spreading : n. 1. Yayma, sürme, kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma; 2. Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi, bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması; 3. Hastalığın bir kimseden diğerkimselere yayılması.


subacetate : n. biochem. Bazik asetat.


tetanin(e) : n. 1. Tetanoz mikrobunun hasıl ettiği kimyasal zehir.


tri- : pref. Üç, üçlü, üç defa, üç misli.