Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylize nedir?

salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


exfetation : n. Dış gebelik.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hypoeosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin azalması.


inosteatoma : n. Yapısında yer yer bağ dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, inosteatom.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


myelomeningocele : n. Omurilik meninks fıtığı, miyelomeningosel.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


organogeny : n. See: Organogenesis.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


plasmogamy : n. Hücre protoplazmalarınn birleşmesi, iki veya daha ziyade hücrenin çekirdeklerinde değişim olmaksızın protoplazmalarının kaynaşma yoluyla birleşmesi, bu nitelikte belirgin üreme.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.