Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salicylize nedir?

salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


grind : n. Öğütme, ezme.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


hyposphyxia : n. Kan basıncında düşüşle beraber genel vücut dolaşımının yavaşlaması.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


output : n. Vücuddan çıkarılan madde.


oxidizing : a. Oksitleyici.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.