Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

salicylize nedir?

salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


dentification : n. Diş haline dönüşme.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


engastrius : n. Bir fetüs'ün diğer fetüs'ün karnı içinde bulunmasıyla belirgin ikiz hilkat garibesi.


falcula : n. Beyincik orağı, falx cerebelli.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


intermuscular : a. Kaslararası.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


pneumotropic : a. 1. Akciğer dokusu için özel ilgi gösteren; 2. Pnömokoklara hassas olan.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


roup : n. 1. Tavuk nezlesi (kümes hayvanlarına ait bulaşıcı bir hastalık); 2. Nezle; 3. Ses kısıklığı.


somatosexual : n. Hem vücut hem de cinsiyet özelliklerine ait.