Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

salicylism nedir?

salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


cytomorphology : n. vücut hücrelerin morfolojisi.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


mia clinic : Göz kliniği


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


interdental : a. Dişlerarası.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


multilocular : a. Çok loküllü.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


oedipus complex : n. Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


plumbum : n. Kurşun (işareti Pb).


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).