Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salicylism nedir?

salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


carcinomatosis : n. Kanserin bütün vücuda yayıldığı durum.


cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


conation : v. Arzu etmek, dilemek.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


ferri : pref. biochem. Demirli.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


internals : n. Vücudun iç organları.


isopepsin : n. biochem. Hararetle değişen pepsin.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


methaqalone : n. Hipnotik.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


mortiferous : a. Ölüme sebep olucu, öldürücü.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.