Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salicylism nedir?

salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


laryngorrhaphy : n. Gırtlağın dikilmeri, larenkis idkmeameliyesi


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


nosomania : n. Bir kimsenin kendisinde belirli bir hastalık bulunduğuna dair sabit bir fikre saplanmış olması, nozomani.


omunono : n. See: Yaws.


ornithine : n. biochem. Üre parçalanmasından meydana gelen argininden elde edilen bir aminoasit [NH2(CH2)3CH(NH2)CO3H].


paracousia : n. See: Paracusia.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


podarthritis : n. See: Podagra.


posteromedial : a. Arka kısmın ortasında.