Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylide nedir?

salicylide : n. biochem. Salisilik asit anhidridi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


dispenser : n. İlacı, reçetedeki tarife göre hazırlayan kişi.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


irritative : a. İritasyona ait.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


obstipation : n. See: constipation.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


premenstrual : a. Adet (aybaşı) ten önce olan.


pyoptysis : n. Cerahat kusma.


sanguinolent : a. Kanlı.