Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salicylide nedir?

salicylide : n. biochem. Salisilik asit anhidridi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataxia : n. Birarada yaşayan iki mikro-organizmanın birbirinden ayrılması, aralarındaki karşılıklı ilişkilerin kesilmesi, sembiyozis'in ortadan kalkması.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


cyprıdophobia : n. Cinsel temasla geçebilen herhangi bir hastalıktan aşırı korkma, zührevi hastalık korkusu.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


fistulization : n. Fistüllenme.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


gonadotrope : n. Gonadların çalışmalarını kamçılayan madde.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


heteromorphous : a. Anormal şekil veya bünyeli.


hyperpepsinemia : n. Kanda aşırı miktarda pepsin bulunuş.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


pilocystic : a. Kistli ve kıllı.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.