Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


circle : n. Çember, daire, circulus.


colcothar : n. biochem. Kırmızı demir oksidi, kolkotar, zacı mahruk.


crocus : n. biochem. koyu sarı maden tozu, demir peroksit.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


entomion : n. Parietal kemiğin mastoid açısının ucu.


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


leguminivorous : a. Fasulye, bezelye, nohut, mercimek vb. baklagil sebzelerle beslenen, bu gıdalardan oluşan diyetle yaşayan.


persistent : a. Dvvamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi).


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


pityriasis : n. 1. Un şeklinde döküntüler gösteren deri hastalığı; 2. Kepeklenme, pitiryazis.


polynucleate : a. Çok nüveli.


revivification : n.1. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma; 2. Yara kenarlarının birleşmesini kolaylaştırma amacıyla nekroz gösteren doku parçalarını kazıma veya kesip çıkarma, bu şekilde yarayı tazeleme.