Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucella : n. Bruselloz'un etkeni gram-negatif bakteri cinsi.


caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


contralateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; Karşı taraf üzerine paralizi v.s. gösteren vücut kısmının karşı tarafında görülen.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


digest : v. 1. Sindirmek; 2. Hazmetmek.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


paludism : n. See: Paludal fever.