Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


emaciation : n. 1. Zayıflatma; 2. Sıcaklık.


enterostasis : n. Barsak stazı.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


monarthritis : n. Tek eklem iltihabı, monartrit.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


poisonous : a. Zehirli, toksik.


renin : n. Böbreğiniskemik hallerinde ve kollaps sırasında, böbrekte meydanag elen ve hipertansinojeni hipertansine çeviren enzim.


sclerous : a. Katı, sert.