Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromsulphalein : n. biochem. Karaciğer fonksiyonu deneyinde kullanılan bir boya.


catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


diapophysis : n. Vertebranın üst enine çıkıntısı, diyapofiz.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


exercise : n. 1. Vücut kaslarını kuvvetlendirmek amacıyla ,germe ve gevşetme şeklind yapılan sistemik hareketler, vücut hareketleri, idman, jimnastik; 2. Hareket yeteneği azalan veya kaybolan bir organ (kol, bacak, el vs)'a eski hareketini kazandırmak amacıyla yaptırılan belirli hareketler, alıştırma, egzersiz.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


impure : a. Kirli, pis.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


pellagroid : a. Pellagraya benzer.


pultaceous : a. 1. Lapa şeklinde, lapası; 2. Yumuşak,özlü, etli.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


samarium : n. biochem. Sa veya Sm sembolü ile bilinen, atom no: 62 ve atom ağırlığı: 150.35 olan kimyasal element, samaryum.


splenauxe : n. Dalak büyümesi.