Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatation : n. Bronş lümeninin genişlemesi, bronş genişlemesi.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


homothermic : a. See. Homothermal.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


mesopneumon : n. Akciğere yapışan plevra kısmı.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


polyporous : a. Üzerinde çok sayıda küçük delikler gösteren delikli.


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


purging : n. İshal


pyretotyphosis : n. Yüksek ateşin sebep olduğu bilinç bulanıklığı ve sayıklama hali.


somatopleure : n. Ektoderm ve somatik mezoderm.


splenemphraxis : n. Dalak konjestiyonu, splenemfraksi.