Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystigerous : a. Kistli.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


frenulum : n. (pl. frenula). Gem.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


hysteria : n. Histeri, beiynde organik bir bozukluk gösterilemeyen bir psikonevroz (ekseriya kadınlarda rastlanır).


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


mating : n. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, çiftleşme.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.


saturate : v. biochem. Her hangi bir cisme başka bir cisim meczettirip fazlasını alamayacak derecede doldurmak.


spondylodymus : n. Omurgalara birleşmiş ikiz ucube.


suscitation : n. Canlandırma, dürtme


thermoscan : n. Bir bölgedeki ısı dağılımını ölçebilen aygıt.


thormobikanes : n. See: Thromboplastin.


tonometry : n. Tonüs (gerilim) ölçme tekniği, tonometri.