Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

salicylazosulphapyridine nedir?

salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


encephalomyelopathy : n. Beyin ve omurilikle ilgili hastalıklar.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


figure : n. Şekil.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


sphage : n. Boyunun ön kısmı.


stenothermic : a. Vücut ısısında az değişikliklere tahammül eden.