Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salicylazosulphapyridine nedir?

salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiotomy : n. Batın boşluğuna girmek üzere karın duvarına kesit yapma, karın açma ameliyatı.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


myosalpinx : n. Salpenksin kas dokusu.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


phrenitis : n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinnet; 2. Bilinç kaybı; 3. Beyin iltihabı; 4. Diyafram iltihabı.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.


rhinoscopy : n. Burnun görerek muayenesi, renoskopi.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


salicylate : n. biochem. Salisilik asidin tuzu, salisilat.