Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salicylazosulphapyridine nedir?

salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


cera : n. 1. Arı tarafından salgılanan bal mumu; 2. Balmumuna benzer madde; 3. Kulak kiri.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


flumen : n. (pl. flumina). Doğrultu, parazit.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


mucopurulent : a. Cerahatli ve balgamlı, müko-prülan.


multi- : pref. Çok, mülti.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


painful : a.Ağrılı, acılı.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


raynaud's disease : n. İdiyopatik trophoneurosis.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


sclerodesmia : n. Bağların sertleşmesi.