Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salicylazosulphapyridine nedir?

salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


ceno : pref. 1. Yeni, ilk defa görülen anlamına önek; 2. Boş, kimse bulunmayan anlamına önek.


dismember : v. Kolu veya bacağı kesip çıkarmak.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


hepaticostomy : n. Safra yolunun fistülizasyonu.


hospitalism : n. 1. Hastanede, genellikle bir arada yatan hastalarda görülen ümitsizlik ve elemle karışık ruh hali; 2. Kişinin, yerli yersiz çeşitli kliniklere giderek muayene olması hali, bu dürtü ile belirgin psikonevroz.


icterogenic : a. Sarılığa sebep olan, ikterojenik.


internatal : a. İlyelerarası.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


nephromalacia : n. böbrek yumuşaması, nefromalasi.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


pudendal : a. 1. Edepe ait; 2. Edep yerlerine ait.


radioctive : a. Radyum (röntgen) ışınları çıkaran, radyoaktif.


sialoma : n. Salya bezi tümörü, siyalom.


subthoracic : a. Göğüsaltı, göğüs altında bulunan.