Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

salicylazosulphapyridine nedir?

salicylazosulphapyridine : n. Alındıktan sora, bağ dokusunda geniş şekilde yayıldığı söylenen bir sulfonamid.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxypolypeptidase : n. biochem. Bir polipeptidden serbest karboksil gruplarını açığa çıkaran enzim.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


duplicitas : n. Çift olma, iki misli bulunma.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


polyplast : n. Gelişim sürecinde birbirinden farklı şekiller gösteren herhangi bir canlı.


pupillotonia : n. Gözbebeğinin anormal tonik reaksiyonu.