Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

salicylated nedir?

salicylated : a. biochem. Salisilik asitle yüklenmiş salisilat ihtiva eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


drowning : n. Suda boğulma.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


hemodromometry : n. Kan akımı hızının,hemodromometre aracılığıyla ölçülmesi.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


iridocapsulitis : n. İris ve lens kapsülünün iltihabı.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


proteopexy : n. Proteinin vücuda bağlanması.