Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

salicylated nedir?

salicylated : a. biochem. Salisilik asitle yüklenmiş salisilat ihtiva eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


global : n. Küre şeklinde, küresel.


herb : n. Tat verici veya ilaç olarak kullanılan herhagni bir bitki veya ot, şifalı bitki.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


poliomyelitis. : n. Omuriliğin gri maddesinin iltihabı, çocuk felci. Poliyomiyelit, Heine-Medin hastalığı.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).